DENK begint geen publieke omroep

DENK begint geen publieke omroep

PowNed en WNL adviseerden DENK eigen omroep te beginnen

Het is niet de bedoeling dat DENK zelf een publieke omroep zal starten. De vraag werd gisteren gesteld aan Tunahan Kuzu, politiek leider van DENK. Kuzu gaf als reactie dat DENK hiervoor stappen in de juiste richting zet. Deze stappen hebben echter geen betrekking op het oprichten van een publieke omroep. DENK geeft al langer aan dat de diversiteit binnen het publieke bestel veel beter moet. Hiertoe heeft DENK ook diverse voorstellen voor ingediend. In verschillende gesprekken gaven PowNed en WNL aan DENK het advies om zelf een omroep te starten.

Woordvoerder media van DENK, Selçuk Öztürk: “De afgelopen tijd heb ik verschillende gesprekken gevoerd met omroepbazen en collega-woordvoerders. Allemaal erkennen zij dat er grote uitdagingen zijn als het gaat om diversiteit en een ander geluid binnen de publieke omroep. Dat wij zelf een omroep starten is niet wenselijk. Een omroep voor mensen, die zich niet thuis voelen bij, en niet vertegenwoordigd worden door, de publieke omroep is echter noodzakelijk. Zelfs omroepen als WNL en PowNed hebben in gesprekken aangegeven deze gedachte te ondersteunen. Zij kwamen ook met het een voorstel dat DENK een eigen omroep moest beginnen.”

“Mijn beantwoording heeft een andere context meegekregen dan wat ik mee wilde geven. De reactie voor de microfoon van De Hofbar was vooral luchtig bedoeld, maar is een geheel eigen leven gaan leiden. Waar het om gaat is dat DENK al een lange tijd bezig is om het probleem van de publieke omroep aan te kaarten. Daarom zijn er verschillende stappen die wij zetten, in de vorm van moties, diverse gesprekken en het aandragen van ideeën, om de publieke omroep van iedereen te laten zijn, waarbij een ieder zich ook thuis kan voelen.”, aldus Tunahan Kuzu.