Trump wil af van handelsdeal Turkije en India

Trump wil af van handelsdeal Turkije en India

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt bepaalde vrijhandelsafspraken met India en Turkije te beëindigen. Die landen mogen nu nog in het kader van een ontwikkelingsprogramma duizenden soorten goederen naar de Verenigde Staten exporteren zonder heffingen te betalen, maar daar wil het Witte Huis van af.

Volgens Trump zijn de afspraken met India niet eerlijk, omdat dit Aziatische land nog wel handelsbarrières opwerpt voor Amerikaanse export. Turkije heeft volgens de president een dusdanig ontwikkelde economie dat het hulpprogramma niet langer nodig is.

India trekt van alle landen die zijn opgenomen in het ontwikkelingsprogramma het meeste profijt van de uitzonderingsregels. De export naar de VS die onder de regeling valt, heeft een waarde van 5,6 miljard dollar. Volgens het Indiase ministerie van handel blijft de schade beperkt als het land uitzonderingspositie verliest, omdat die ,,slechts” 190 miljoen dollar aan voordelen opleveren.

Een handelsgezant van de Amerikaanse regering heeft het Congres per brief op de hoogte gesteld van de plannen. De president kan zestig dagen na zo’n bekendmaking op eigen houtje beslissingen nemen over het programma.

Turkije heeft nog niet gereageerd op de plannen van de Amerikaanse president.