Utrecht hoogste opkomst van grootste gemeenten

Utrecht hoogste opkomst van grootste gemeenten

Van de vijf grootste gemeenten in Nederland is de opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen het hoogst in Utrecht. Van de kiesgerechtigden daar heeft om 18.00 uur 38,7 procent een stembiljet ingeleverd. Den Haag ligt op de tweede plaats met 34,5 procent, gevolgd door Eindhoven (33,6 procent). In Rotterdam en Amsterdam ligt het opkomstpercentage tot nu toe op respectievelijk 30,7 en 24,5.

De gemeente Den Haag heeft enkele bijzondere locaties uitgekozen waar kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Ze hoopt zo de opkomst te verhogen.

Sinds de vorige Statenverkiezingen van 2015 wordt tegelijkertijd ook gekozen voor de waterschappen in Nederland. De opkomst voor die verkiezingen is iets lager dan die voor de provinciale staten.

Behalve van Amsterdam (24,6 procent om 18.00 uur) zijn er van de vijf grootste gemeenten geen tussentijdse opkomstcijfers bekend van de Statenverkiezingen van 2015.

De stemlokalen gaan om 21.00 uur dicht.

Vier jaar geleden was de landelijke opkomst voor de Statenverkiezingen 47,5 procent en voor de waterschapsverkiezingen 44 procent. Utrecht had van de vijf grootste gemeenten het hoogste opkomstpercentage: 48,8. Gevolgd door Amsterdam met 43,6 procent. Eindhoven (40,9) en Den Haag (40,7) lagen dicht bij elkaar. Rotterdam was met een opkomst van 35,1 procent een stuk minder bereid om naar de stembussen te gaan.