Categories Nieuws Artikelen

1070 kinderen opnieuw beoordeeld voor pardon

Van 1070 asielkinderen wordt bekeken of ze hier kunnen blijven of dat ze alsnog weg moeten. Het gaat om kinderen die voor een (her)beoordeling in aanmerking komen na het officieel verdwijnen van het kinderpardon.

Eind dit jaar moet er voor iedereen dan duidelijkheid zijn, hoopt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De stap volgt op het zwaarbevochten compromis over het kinderpardon bij de coalitie. De regeling is afgeschaft, maar bepaalde kinderen krijgen nog een kans. Het gaat om kinderen die zijn afgewezen omdat ze niet of onvoldoende zouden hebben meegewerkt aan de eventuele uitzetting.

Meteen na een beslissing krijgt het betrokken kind te horen of er een permanente verblijfsvergunning komt.