Categories Nieuws Artikelen

Nog steeds te weinig agenten met migrantenachtergrond

Hoewel de politie zegt zo divers mogelijk te willen zijn, weet ze nog niet voldoende nieuwe agenten aan te trekken met een dubbele culturele achtergrond. Vorig jaar steeg hun aantal ten opzichte van de jaren ervoor weliswaar van 254 in 2017 naar 315, maar procentueel is er toch sprake van een daling, naar 22,4 procent van de instroom. Dat blijkt uit jaarcijfers van de politie. Wel komen er verhoudingsgewijs meer vrouwen in de leiding van de politie.

De politie streefde er in 2018 dat een kwart van de instromende agenten een migrantenachtergrond zou hebben. In 2016 was hun instroom 19,5 procent van alle aspiranten en in 2017 steeg dat naar 29 procent, maar nu komt het weer 2,5 procent onder het streefpercentage uit.

Met vrouwen gaat het langzaam bergopwaarts op leidinggevende posten. Het aandeel vrouwelijke leidinggevenden steeg van ongeveer 26 procent in 2016 naar bijna 29 procent in 2018. Het percentage vrouwen in de strategische top steeg sterker, van 33 procent in 2016 naar 42 procent in 2018.

Onlangs begon een nieuwe grote werving, omdat de politie de komende jaren 17.000 nieuwe agenten wil aantrekken. Lute Nieuwerth, die zich binnen de politie bezighoudt met diversiteit: ¨We willen een zo divers mogelijk korps zijn. Daar doen we ons best voor, maar dat is geen gemakkelijke opgave. Zeker nu de arbeidsmarkt ingewikkelder is geworden.”