Categories Nieuws Artikelen

Koolmees denkt aan collectieve zzp-verzekering

Minister Wouter Koolmees denkt dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers die is afgesproken in het pensioenakkoord, een collectief karakter moet krijgen en bijvoorbeeld via het UWV moet worden geregeld. Door het niet aan de markt over te laten moet zo’n verzekering een stuk goedkoper worden dan in de huidige situatie.

Tegelijkertijd zegt Koolmees er nog niet te veel op vooruit te willen lopen. “Ik heb advies gevraagd aan de partners. Dan is het wel netjes nu mijn mond te houden, en die mensen advies te laten geven”, aldus de D66’er voorafgaand aan de ministerraad.

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is nu voor veel zzp’ers financieel niet haalbaar. “Dat is ook omdat er een erg kleine basis is”, zegt Koolmees. Het moet een stuk goedkoper, vindt hij. Maar hoe goedkoop, dat laat hij in het midden. “Ik ga me niet nu vastleggen op bedragen. Dat hangt ook af van de dekking.”