Aanpassing remigratiewet bijna zeker

De Tweede Kamer gaat op 29 januari een besluit nemen over de remigratiewet. Het lijkt erop dat het merendeel van de Tweede Kamer in zal stemmen met de wijzigingen. Hieronder staat wat deze wijzigingen inhouden:

Emigranten zonder perspectief op de arbeidsmarkt financieel ondersteunen bij terugkeer naar hun land van herkomst. Dit was de doelstelling van de Remigratiewet uit 2000. Remigranten kunnen bijvoorbeeld hun uitkering deels meenemen. Minister Asscher (Sociale Zaken) verdedigt een aanpassing van de regels.


Alleen de eerste generatie. Verhoging van de minimumleeftijd van 45 naar 55. Minimaal een jaar afhankelijk van een uitkering. Minstens acht in plaats van drie jaar rechtmatig verblijf in Nederland. De Remigratiewet wordt zodanig aangepast dat minder mensen eronder vallen. Dit zijn gerechtvaardigde wijzigingen, aldus minister Asscher. Karabulut (SP) verzet zich tegen een aantal van de strengere remigratieregels. Die zijn volgens Van Weyenberg (D66) begrijpelijk, maar hij zet wel vraagtekens bij de verhoging van de minimumleeftijd.


Verantwoordelijkheid
In de jaren zestig en zeventig heeft Nederland gastarbeiders geworven in landen als Turkije, Joegoslavië en Marokko. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen voor deze arbeidsmigranten, stelt Karabulut. Iets wat minister Asscher erkent. Gezien de doelgroep is het volgens hem wel logisch dat de remigratieregelingen in 2025 stoppen. Voor Arib (PvdA) is het belangrijk dat met de wetsherziening niet wordt getornd aan de rechten van mensen die al geremigreerd zijn.
 
Basisvoorzieningen
Met de herziening van de Remigratiewet worden reis- en transportkosten niet langer vergoed. Het is onterecht dat deze basisvoorzieningen verdwijnen, betoogt Karabulut. Azmani (VVD) is daar juist blij mee, omdat remigranten zo worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Die redenering is volgens van Weyenberg terecht, maar hij vraagt zich wel af of mensen met een bijstandsuitkering hun terugkeer dan nog wel kunnen betalen. Minister Asscher benadrukt dat remigratie een vrijwillige keuze is en dat men ervoor kan sparen.
 
Vakantie
Een levenslange uitkering, een ziektekostenverzekering en het recht om terug te keren. Volgens PVV’er Van Klaveren komen de remigratievoorzieningen neer op een “betaalde vakantie”. Hij is voor een beleid dat permanente remigratie bevordert, maar dit mag de belastingbetaler zo min mogelijk kosten. De Remigratiewet gaat wel degelijk uit van permanent vertrek, legt minister Asscher uit, maar men mag binnen een jaar terugkeren indien de remigratie echt mislukt. Het is belangrijk dat men goed nadenkt over een besluit tot remigratie, zegt Arib.
 
De Kamer stemt op 29 januari over het wetsvoorstel en de ingediende motie.