Meldpunt voor kinderen in armoede

Voor kinderen die in armoede leven opent Kinderombudsman Marc Dullaert dinsdag een meldpunt. Nu veel kinderen langdurig in armoede leven is het volgens Dullaert een belangrijke vraag of er kinderrechten worden geschonden. In het door Nederland ondertekende Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind staat namelijk dat kinderen recht hebben op een levensstandaard die hen mogelijkheden biedt zich goed te ontwikkelen.

Dullaert roept ook ouders en professionals op om via het online meldpunt aan te geven hoe het huidige armoedebeleid voor kinderen uitpakt, meldt hij op zijn website.


Met het meldpunt wil de Kinderombudsman de situatie van Nederlandse kinderen die in armoede leven onderzoeken.

De Kinderombudsman wil weten hoe kinderen het ervaren om in een arm gezin te leven, hoe ze daarmee omgaan en welke oplossingen zij zien. Ook wil hij onderzoeken welke aanpak het beste werkt om armoede onder kinderen te bestrijden. Het meldpunt blijft drie weken open.

Bij het onderzoek bekijkt de ombudsman ook wat gemeenten en particulieren doen om de armoede onder kinderen te bestrijden. Hiervoor worden hun initiatieven vergeleken door jongeren en professionals.

De Kinderombudsman ziet een stijging in het aantal kinderen dat in armoede leeft. Volgens de laatste schatting van het Sociaal en Cultureel Planbureau leeft een op de negen Nederlandse kinderen in armoede. Dat zijn er in totaal 377 duizend.

12 februari 2013, 06:33
©Demet TV