Categories Nieuws Artikelen

‘Arts werkt onderzoek medische misser vaak tegen’

Artsen en ziekenhuizen werken onderzoeken naar mogelijke medische missers vaak tegen. Onterechte angst die bij ziekenhuizen en artsen heerst als het Openbaar Ministerie langskomt belemmert de rechtsgang, zegt officier van justitie Marjolein van Eykelen dinsdag in De Telegraaf.

Een voorbeeld is volgens Van Eykelen de plicht van artsen om bij het overlijden van minderjarigen een forensisch arts in te schakelen om de doodsoorzaak vast te stellen. “In de helft van de gevallen gebeurt dat niet”, zei ze volgens de krant op een congres over patiëntveiligheid dat de VVD maandag in de Tweede Kamer organiseerde.

De aanklaagster is specialist medisch strafrecht en is onder meer betrokken bij het proces tegen de omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur. Haar team behandelt jaarlijks zo’n honderd dossiers. Slechts in enkele gevallen leidt een dossier tot een strafzaak.

Ziekenhuizen zouden bijna standaard weigeren inzage te geven in medische informatie, zelfs als de nabestaanden van een slachtoffer daar toestemming voor geven. de aanklaagster wijst erop dat de Hoge Raad in 2008 bepaalde dat het medisch beroepsgeheim wordt opgeheven als nabestaanden dat goed vinden.


Als een ziekenhuis toch protest indient, levert dat volgens Van Eykelen acht maanden vertraging op. Dat zou funest zijn voor de waarheidsvinding.Verwijtbare sterfgevallen zijn vaak het gevolg van een aaneenschakeling van fouten. Voor patiënten en nabestaanden is het soms een raadsel wat er is gebeurd, blijkt volgens de krant uit promotieonderzoek van Rolinka Wijne. Zij is lid van het medisch tuchtcollege. Als niet bekend is wat er is gebeurd, is het ook niet mogelijk om de schade te verhalen of de verantwoordelijken te straffen. Patiënten en nabestaanden moeten volgens Wijne meer rechten krijgen om informatie boven tafel te krijgen.

De VVD bekijkt aan de hand van de informatie uit het congres of de regelgeving moet worden aangepast. In november stelde de partij al dat de registratie van incidenten beter moet.

26 februari 2013, 07:14
©Demet TV