Reactie Tunahan Kuzu op intrekking verbod dubbele nationaliteit

Het wetsvoorstel om de dubbele nationaliteit te verbieden is van tafel. Hieronder de reactie van PvdA-Kamerlid Tunahan Kuzu.

———— Demet TV 23-03-2013———–

Ik heb met tevredenheid vastgesteld dat het wetsvoorstel dat dubbele nationaliteiten verbiedt door het kabinet is ingetrokken. Een belangrijke inzet van de Partij van de Arbeid bij de formatiebesprekingen met de VVD is daarmee gerealiseerd. De PvdA is altijd mordicus tegen het verbieden van meerdere nationaliteiten geweest.


Niet je (dubbele) nationaliteit of afkomst telt, maar je inzet en participatie om je toekomst in ons land vorm te geven.
 
Het wetsvoorstel was afkomstig van het vorige kabinet dat door de PVV werd gedoogd. Het besluit om het verbod van tafel te vegen illustreert dat een kabinet met de Partij van de Arbeid het verschil maakt op dit soort belangrijke dossiers.
 
De PvdA heeft altijd principiële bezwaren gehad tegen het verbieden van dubbele nationaliteiten. Er zijn één tot twee miljoen Nederlanders met een dubbele nationaliteit. Mensen die van origine al Nederlander zijn en mensen met een andere herkomst. Wat de PvdA betreft mogen die mensen al hun identiteiten met trots met zich meedragen. Wij begrijpen de verbondenheid die met meerdere landen kan bestaan en vragen mensen niet die gedwongen te miskennen. Zeker in een moderne tijd waarin grenzen opener zijn en migratie toeneemt.
 
Met het intrekken van het wetsvoorstel wordt ook het plan om een inkomens- en opleidingseis te stellen voor naturalisatie geschrapt. Die drempels waren voor ons evenmin te rechtvaardigen. De PvdA wil juist dat mensen gestimuleerd worden mee te doen met de Nederlandse samenleving, niet dat dit juist ontmoedigd wordt. Bovendien mag het kunnen verkrijgen van een nationaliteit wat de PvdA betreft nooit afhankelijk zijn van wat iemand kan of aan inkomen.
 
Het intrekken van deze wet is een zeer goede zaak. Ik hoop dat dit bij veel Nederlanders met meerdere nationaliteiten onzekerheid wegneemt en hen motiveert om vol trots en inzet de onze én de andere nationaliteit te dragen.