“Dovizli askerlik gençleri çaresiz duruma düşürdü”

Hollanda’nın tanınmış Türk avukatlarından Ejder Köse Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na bir mektup yazarak, dövizle askerlik konusunun gelecek ilk toplantıda gündeme alınmasını talep etti.

Avukat Ejder Köse başkanlığa yazdığı mektupta “Avrupa’daki ekonomik krizden derinden etkilenen gençlerimizin dövizle askerlik bedelinin yüksekliğinden dolayı Türk vatandaşlığından çıkmaları ya da çıkmayı düşünmeleri beni derinden üzmüştür” dedi.


Televizyonumuz Demet TV’ye ulaşan ve henuz Başkonsolosluk tarafından tastiklenmemiş rakamlara göre Hollanda’da toplap 6 bin kişi şu ana kadar Türk vatandaşlığından çıkmış durumda. Bunların 3 bini ise dövizle askerlik yasasının 10 bin euroya yükseltilmesinden sonra vatandaşlıktan cıktığı televizyonumuza ulaşan bilgiler arasında.

Köse ayrıca ´dövizle askerlik bedelinin tekrar 5.150 euroya düşürülmesini ve bedelin 38 yaşına kadar (taksitle) ödenmesi imkanının sağlanmasını önermek istiyorum’ dedi.

Avukat Ejder Köse Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, Hollanda’daki Türklerin pasaportlarını uzatmak için ödedikleri pasaport harçlarına da dikkat çekti. Köse “Pasaport harcının makul bir düzeye düşürülmesi önerisinin Kurul toplantısında gündeme alınmasını saygıyla arz ediyorum” dedi.

Aynı zamanda Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyesi olan avukat Ejder Köse’nin talebine Türkiye’nin cevabının ne olacağı henuz bilinmemekte.

Demet TV, 25-04-2013, 23:12

 

————-

 

 

T.C. BAŞBAKANLIK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No. 145

P.K. 06520 BALGAT-ANKARA-TÜRKİYE

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Sekreterliği

 

 

 

 

 

Rotterdam, 25 / 04 / 2013

 

Konu          : Kurul toplantısının gündemine alınması için öneri

 

 

Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan,

Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ,

 

5978 sayılı yasanın 17. maddesine göre oluşturulan Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’nun belirlenen görevlerinden en temeli ‘yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili önerilerde bulunmaktır.’24 Aralık 2010 tarihli ve 27795 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanarak, gelecek ilk Kurul toplantısının gündemine alınması için alttaki önerilerde bulunmak istiyorum.

Hollanda’nın çeşitli bölgelerinde Türk Sivil Toplum Kuruluşları ile yaptığım istişarelerde, katıldığım etkinliklerde, bulunduğum topluluklarda ve iki konu hakkında yaptığım araştırmalarda edindiğim izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

 

Dövizle askerlik

Geçen yıl dövizle askerlik bedeli yasa değişikliği sonrası Türk gençlerinin Konsolosluklara akın ettiği malumunuzdur. Bunun nedeni, Cumhurbaşkanımızın yasayı onaylamadan, yani 10.000 euroya yükseltilmeden önce 5.150 euro olan bedelden faydalanmaktı. Bu yasayla birlikte 21 günlük zorunlu askerliğin kaldırılması, bedelin yükselmesinin gölgesinde kalmıştır. Yalnızca gençlerimiz değil, Avrupa’da yaşayan toplumumuzun geneli bedelin aşırı yüksek olduğu görüşünü her yerde dile getirmektedir.

Avrupa’daki ekonomik krizden derinden etkilenen gençlerimizin dövizle askerlik bedelinin yüksekliğinden dolayı Türk vatandaşlığından çıkmaları ya da çıkmayı düşünmeleri beni derinden üzmüştür.

Gençler arasında işsizlik oranının bir hayli yüksek olduğu Hollanda ve Avrupa’da, yaşanan ekonomik krizin beraberinde getirdiği geçim sıkıntısını da eklediğimizde,  dövizle askerlik  bedelinin 10.000 euroya yükseltilmesi gençlerimizi çaresiz duruma düşürmüştür.

Hollanda’da ve Avrupa genelinde toplumumuzda şu düşüncenin hakim olduğu görülmekte: Türkiye’mizin daha önceki dönemlerde, ekonomimizin dibe vurduğu zamanlarda, yurtdışında yaşayan Türkler olarak bizler nasıl ki yemeden, içmeden, hatta çocuklarımızdan kısarak biriktirdiğimiz tasarruflarımızı memleketimize yatırdıksa, her yıl tatil döneminde ülkemize ve  ekonomimize dövizlerimizle katkı sağladıksa ve halen sağlıyorsak, devletimiz bu iyi günlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarına kolaylık sağlamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, en başta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını kurmasından dolayı, yurtdışında yaşayan vatandaşlarına değer verdiğini ve onlara yönelik çalışmalarını görmek, bende ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızda bu sorunun bir çözüme kavuşması beklentisini oluşturmuştur.

Bu konudaki var olan çalışmalarınıza yönelik, dövizle askerlik bedelinin Kurul toplantısında gündeme alınmasını öneriyorum.

Yukarda belirttiğim gerekçelere dayanarak, Kurul toplantısında dövizle askerlik bedelinin tekrar 5.150 euroya düşürülmesini ve bedelin 38 yaşına kadar (taksitle) ödenmesi imkanının sağlanmasını önermek istiyorum.

 

Pasaport harcı

Pasaport harçlarının da çok yüksek olduğu düşüncesi yurtdışında yaşayan toplumumuzda çok yaygın. Ayrıca harcın bu kadar yüksek olmasının eşitlik açısından da uygun olmadığı düşüncesindeyim. Zira, Türkiye’de yaşayan vatandaşların pasaporta sahip olma oranı yüzde 15 iken, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yüzde 100’ü pasaport sahibidir. Dolayısıyla, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bir eşitsizliğin söz konusu olduğunu düşünmekteler ve kendilerine orantısız bir maddi yük getirildiği kanısındalar.

Pasaport harcının makul bir düzeye düşürülmesi önerisinin Kurul toplantısında gündeme alınmasını saygıyla arz ediyorum.

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyesi olarak yukarda sıraladığım noktaları sizlere iletmeyi bir görev olarak gördüğümü de belirtmek isterim.

Yukarda belirtilen konularla ilgili olarak Kurul kararı alındığında ve mevzuat değişikliğine gidildiğinde, yurtdışındaki vatandaşlarımızda “Arkamızda bize sahip çıkan büyük bir devlet var” düşüncesi hakim olacaktır.

Böylesi bir gelişme, Hollanda ve Avrupa genelinde yaşayan Türk toplumuna çok büyük bir “özgüven” sağlayacaktır.

 

En derin saygılarımla,    

 

 

 

 

Av. Ejder Köse

Hollanda YVDK üyesi