CIDI ziet niet meer antisemitisme

Het aantal antisemitische incidenten was vorig jaar met 114 meldingen nagenoeg even groot als in 2011. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) meldt donderdag dat de dalende trend daarmee stagneert.

Het aantal meldingen van fysiek geweld en bedreigingen met geweld steeg vorig jaar van vier naar zes. Daar staat tegenover dat het aantal meldingen van scheldpartijen en lastigvallen op straat is gehalveerd, van 28 incidenten in 2011 naar veertien vorig jaar. Dit wil overigens niet zeggen dit fenomeen daadwerkelijk minder voorkomt. Verder nam het aantal vernielingen en antisemitische bekladdingen af van 22 naar 14.


Toch vindt het CIDI de ontwikkelingen in 2012 verontrustend, vanwege de toegenomen haatmail en het gestegen aantal incidenten rondom sport. In de laatste categorie was sprake van een stijging van vijf naar dertien gevallen.

Joodse protesten tegen het herdenken van daders en slachtoffers samen hebben dit jaar aanwijsbaar antisemitische incidenten tot gevolg gehad, meldt de organisatie verder. Dit uitte zich voornamelijk in haatmails, waarin de schrijvers joden ‘haatdragendheid’, ‘overgevoeligheid’ verweten of het ‘altijd willen opeisen van een bijzondere plaats’.

Bij de relatief kleine groep die regelmatig op straat wordt uitgescholden en lastiggevallen, constateerde het CIDI vorig jaar ‘een grote mate van meldingsmoeheid’. CIDI komt in juni met een brede campagne om dit fenomeen tegen te gaan.

2013-05-23 15:49