Categories Nieuws Artikelen

Hak-Der boos op PvdA-Kamerlid Selcuk Ozturk

De Federatie van Alevitische Verenigingen Nederland (HAKDER) is boos op PvdA-Kamerlid Ozturk vanwege zijn uitspraken.

Hak-Der vindt het een kwalijke zaak dat Ozturk in het radioprogramma De Stemming het optreden van de politie in Turkije geef gekwalificeerd als ‘valt mee’. Volgens Hak-Der zou de Alevitische gemeenschap in Nederland – ongeveer 80 duizend mensen – diep geschokt zijn door deze uitspraken.


In een brief aan partijleider Diederik Samsom schrijft de Alevitische Vereniging Nederland dat Ozturk zich ‘te veel heeft laten leiden door zijn eigen worrtels en zijn Ak-Partij achterban in Nederland’.

Verder zegt Hak-Der: “HAKDER is van mening dat van een Nederlandse volksvertegenwoordiger mag worden verwacht dat hij/zij zijn standpunt duidelijk kenbaar kan maken, zeker als het onderwerp mensenrechtenschendingen is en het democratisch recht om te demonstreren. “

UPDATE:
Kamerlid Selcuk Ozturk laat aan Demet TV weten:
“Ik betreur dat door een interview op L1 het beeld is ontstaan dat ik het geweld tegen vreedzame demonstranten in Turkije niet buitensporig vind. Het beeld is ontstaan door een onhandige vergelijking die ik heb gemaakt. Voor de duidelijkheid: ik keur iedere vorm van geweld tegen demonstranten af, in welk land dan ook.”

 

 

 

 

Hieronder de brief van Hak-Der aan de PvdA

***

 

Tweede Kamerfractie PvdA
T.a.v. dhr. Diederik Samsom
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Den Haag, 17 juni 2013

Betreft: Schokkende uitspraken van dhr. Selcuk Öztürk

Geachte heer Samsom,

Gisteren hebben wij met veel verbazing kennisgenomen van de uitspraken van uw fractiegenoot de heer Selcuk Öztürk. Het feit dat hij het buitensporige politiegeweld dat al weken in Turkije tegen vreedzame demonstranten wordt toegepast tijdens de radioprogramma De Stemming heeft gekwalificeerd als “valt wel mee” heeft de Alevitische gemeenschap -die meer dan 80.000 mensen in Nederland behelst- zeer geschokt en diep geraakt.
Het is voor ons onvoorstelbaar dat nota bene een Nederlandse volksvertegenwoordiger met al die Nederlandse en buitenlandse media aandacht, berichten op sociale media, tal van solidariteitsdemonstraties in Nederland, zo blind kan zijn voor buitensporig politiegeweld in Turkije tegen duizenden demonstranten en de desastreuse gevolgen hiervan. Inmiddels zijn er meer dan 5000 gewonden, 5 doden, arrestaties van doctoren, advocaten, politicus, journalisten e.a. die openlijk steun hebben gegeven aan de demonstranten.
Nederland staat bekend als een land waarin mensenrechten hoog in het vaandel staan. Dat maakt het wegwuiven van mensenrechtenschendingen en met harde hand neerslaan van democratisch recht om te demonstreren, door onze Nederlandse volksvertegenwoordigers onacceptabel. Dat hij de situatie in Turkije bagatelliseert met voorbeelden in andere Europese landen, die totaal niet te vergelijken is met de aanleiding en situatie in Turkije, kan naar onze mening niet door de beugel.
Hoewel dhr. Öztürk op een later moment heeft aangegeven dat hij het beeld dat zou zijn ontstaan dat hij het politiegeweld niet buitensporig vindt betreurt, is ons inziens nimmer sprake geweest van onjuiste beeldvorming noch een onhandige vergelijking. Dhr. Öztürk heeft klare taal geschonken door de woorden “valt wel mee” te gebruiken. Bij ons is er gerede twijfel ontstaan dat hij zich hierbij te veel heeft laten leiden door zijn eigen wortels en zijn (conservatieve) AK partij achterban in Nederland. Indien hij werkelijk de mening is toegedaan dat het politiegeweld buitensporig is had hij het direct moeten veroordelen.
U zult ongetwijfeld met ons van mening zijn dat van een volksvertegenwoordiger mag worden verwacht dat hij zijn standpunt duidelijk kenbaar kan maken, zeker als het onderwerp mensenrechtenschendingen is en het democratisch recht om te demonstreren.
Hoe zeer de uitspraken van dhr. Öztürk onze gemeenschap ook hebben geschokt is het tegelijkertijd een geruststelling dat andere Nederlandse volksvertegenwoordigers en de Nederlandse kabinet het buitensporige politiegeweld wel hebben veroordeeld. Wij hopen uiteraard dat dit vervolg blijft krijgen.

Dhr. Öztürk heeft met zijn uitspraken echter onduidelijkheid gecreëerd over het partijstandpunt van de PvdA wat betreft de mensenrechtenschendingen die op dit moment in Turkije aan de orde van de dag zijn. We kunnen ons niet onttrekken van de indruk dat de kwalificatie van de heer Öztürk als smet op PvdA blijft hangen zolang PvdA formeel en openlijk zich hiervan niet distanceerd.
Om die reden willen wij u bij deze vriendelijk doch dringend verzoeken om, voor zover dat nog niet is gebeurd, uw fractiegenoot Öztürk op zijn onacceptabele uitspraken aan te spreken en als partij uw partijstandpunt inzake de gebeurtenissen in Turkije duidelijk kenbaar te maken zodat voor een ieder duidelijk is welk standpunt de PvdA in neemt ten aanzien van de situatie in Turkije, in het bijzonder inzake de mensenrechtenschendingen en het democratisch recht om te demonstreren.

Wij zien uw reactie met veel belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Nurettin Altundal MIB
Vice voorzitter HAKDER