Evacuaties om dreiging dijkdoorbraak Groningen

 

Zo’n achthonderd inwoners van de Groningse dorpen Woltersum, Wittewierum, Ten Boer en Ten Post moeten vrijdagochtend verplicht hun huizen verlaten omdat een kritieke situatie is ontstaan bij de dijk aan het Eemskanaal. Ter hoogte van Woltersum sijpelt water door de dijk.

Volgens de Groningse brandweer zou de dijk het kunnen begeven, waardoor een gebied van enkele honderden hectare binnen enkele uren onder water kan komen te staan. De waterstanden kunnen uiteindelijk oplopen tot anderhalve meter. Volgens de brandweer is de kans daarop erg klein, maar kunnen de gevolgen erg groot zijn.

Voorzitter van het zogenoemde Regionaal Beleidsteam Yvonne van Mastrigt zegt genoodzaakt te zijn tot evacuatie over te gaan. “Ik realiseer me dat dit een ingrijpend besluit is met verregaande gevolgen. Echter, in het belang van de veiligheid van mens en dier moet ik dit besluit te nemen.” Volgens haar is iedereen ‘buitengewoon bereidwillig’ om mee te werken aan de evacuatie en bescherming van de dijk.

Inwoners wordt verzocht naar familie of vrienden te gaan. Ook wordt opvang geregeld in twee sporthallen in Ten Boer en Groningen. Bij de evacuatie zijn ongeveer honderd militairen ingezet. Ze begeleiden bewoners en versterken de dijk met zandzakken. Defensie zet ook een F-16 in om het gebied van bovenaf in de gaten te kunnen houden. Daarbij gebruiken ze ook warmtebeeldcamera’s.

Rond 10.30 uur is het dorp Woltersum volgens een woordvoerder van de brandweer grotendeels ontruimd. Volgens hem verloopt de evacuatie rustig en zonder paniek. De situatie bij de dijk is volgens hem onveranderd. “Er is geen acuut gevaar, maar de dreiging blijft.”

Geprobeerd wordt dieren gelijktijdig met de mensen te evacueren. “Maar als dat niet lukt hebben de bewoners prioriteit.” In het te evacueren gebied staan naar schatting meer dan tweeduizend melkkoeien en enkele honderden schapen. LTO Noord roept veehouders in Groningen en omliggende provincies op zich bij de organisatie te melden als ze stalruimte over hebben waar geëvacueerd vee tijdelijk kan worden ondergebracht.

januari 2012, 10:53
© Novum