Opnieuw berisping voor oud-advocaat Moszkowicz

Bram Moszkowicz is opnieuw op de vingers getikt door de Amsterdamse Raad van Discipline. De van het tableau geschrapte advocaat is eerder deze maand berispt in een nieuwe tuchtzaak tegen hem. Een paar maanden geleden kreeg de op dat moment ook al geschrapte advocaat nog een reprimande in twee andere tuchtzaken.

De raad acht bewezen dat Moszkowicz een cliënt bij het bepalen van een strategie hem er niet op had gewezen dat hij het risico liep dat hij door de invoering van een nieuwe regeling rond voorwaardelijk vrijkomen een groter deel van een op te leggen gevangenisstraf zou moeten uitzitten. Doordat de cliënt van niets wist, kon die ook geen doordachte keuze maken. Uiteindelijk moest de cliënt zeven maanden langer in de gevangenis doorbrengen.

Moszkowicz is volgens de raad niet ingegaan op deze verwijten.


Ook verscheen hij niet bij de behandeling van de tuchtzaak. De raad gaat er daarom van uit dat de klachten kloppen en heeft Moszkowicz berispt ondanks dat hij al is geschrapt als advocaat.

De beslissing werd 15 oktober genomen. Tegen het besluit kan binnen dertig dagen beroep worden ingesteld.

Bij de twee eerdere tuchtzaken die plaatsvonden na de schrapping van Moszkowicz bleek destijds opnieuw dat de raadsman vaak zijn afspraken niet nakwam en onbereikbaar was. In een zaak uit 2011 werd Moszkowicz bijvoorbeeld ingehuurd voor rechtsbijstand aan een minderjarige. Na het versturen van een declaratie van vijfduizend euro was de raadsman echter niet meer te bereiken. Afspraken werden afgezegd en de zaak werd uiteindelijk overgenomen door een collega.

De 53-jarige Moszkowicz werd in april uit zijn ambt gezet. Het hof in Den Bosch bevestigde toen een eerdere beslissing daarover van de Raad van Discipline. Moszkowicz nam grote sommen contant geld aan van cliënten zonder dit te melden en miste verplichte bijscholingscursussen. Ook zijn administratie was niet op orde.

 

2013-11-01 16:47