Amsterdam introduceert studiebeurs voor armen

 

De gemeente Amsterdam komt met een eigen studiefinancieringsregeling voor minima. Het gaat om een lening voor kortdurende opleidingen die deels kan worden kwijtgescholden bij het behalen van een erkend diploma. Het gemeentebestuur heeft een plan van D66 daarover overgenomen, meldt de hoofdstedelijke fractie van D66.

Het plan is opvallend omdat het kabinet juist het mes zet in de studiefinanciering. Zo wordt nagedacht over afschaffing van de basisbeurs, die plaats zou moeten maken voor een ‘sociaal’ leenstelsel.

Het Amsterdamse plan is bedoeld om de kansen van minima op een baan te vergroten. Ze hebben zelf vaak niet de middelen om een (vervolg-)opleiding te bekostigen. Het sociale leenstelsel wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Kredietbank. Er is dit jaar budget voor 250 leningen beschikbaar.

Normaal gesproken kan bij de kredietbank 1400 euro worden geleend. Dit maximum wordt voor de doelgroep geschrapt indien dat nodig is om een opleiding te bekostigen. Het bedrag wordt tegen ‘reële voorwaarden’ uitgeleend. Hoe groot het deel is dat kan worden kwijtgescholden is onduidelijk.

De plannen worden momenteel uitgewerkt. De eerste leningen kunnen in april worden verstrekt.

12 januari 2012, 09:55
©NOVUM