Blowen steeds meer ‘jongensding’

Het verschil in wietgebruik tussen meisjes en jongens is de afgelopen tien jaar alleen maar groter geworden. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht uit een onderzoek onder 15-jarigen.

Zowel jongens als meisjes in Nederland zijn minder gaan blowen, maar bij meisjes gaat de teruggang sneller. Blowen is dus kenmerkender voor jongens geworden, concluderen de onderzoekers.

Ook in andere welvarende landen in West- en Zuid-Europa en Noord-Amerika is het cannabisgebruik sterk gedaald. In landen als Macedonië, Letland, Litouwen en Rusland neemt het wietgebruik juist toe. Ook op kleinere schaal is dit verschil tussen arm en rijk te zien. Voorheen blowden vooral jongeren uit rijkere gezinnen, tegenwoordig gebruiken jongeren uit armere gezinnen vaker. In het onderzoek werden dertig landen meegenomen.

 2013-11-29 13:17