Categories Nieuws Artikelen

Internetgebruik onder ouderen fors toegenomen

Het internetgebruik onder ouderen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Het aandeel 65- tot 75-jarige Nederlanders dat dit jaar heeft aangegeven wel eens gebruik te hebben gemaakt van internet is ruim verdubbeld vergeleken met 2005, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het aandeel personen dat de afgelopen drie maanden op internet heeft gezeten, is op een vergelijkbare manier gestegen. Ruim de helft, 55 procent, van de 65- tot 75-jarigen internet vrijwel dagelijks, bijna vier keer zo veel als in 2005, toen nog maar vijftien procent dat deed. Het aandeel 12- tot 65-jarigen dat elke dag internet gebruikt ligt met 87 procent overigens nog beduidend hoger.

Nederland neemt samen met Luxemburg, Zweden en Denemarken op Europees gebied een koppositie in met het internetgebruik door ouderen. In andere West-Europese landen als Duitsland, België en Frankrijk hebben veel minder ouderen ervaring met internet. In 2012, het meest recente jaar waarover Europese cijfers beschikbaar zijn, gaf 74 procent van de Nederlandse 65- tot 75-jarigen aan al eens internet te hebben gebruikt. Dat is bijna twee keer zo hoog als gemiddeld in de Europese Unie.

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat ouderen steeds meer bellen, winkelen en bankieren via internet. Zo was het aandeel 65- tot 75-jarigen dat belt via internet, bijvoorbeeld via Skype, in 2005 nog te verwaarlozen, tegenover vijftien procent dit jaar. Het aandeel dat online winkelt steeg in dezelfde periode van zeven naar 32 procent en het aandeel dat via internet bankiert steeg van zestien naar 57 procent. Bijna drie op de tien 65- tot 75-jarigen maakten dit jaar gebruik van sociale media.

In de groep 75 jaar en ouder ligt het internetgebruik overigens aanzienlijk lager. Van de 75-plussers gaf dit jaar 39 procent aan internet wel eens te hebben gebruikt, twintig procent doet dit dagelijks. Dit is wel hoger dan het jaar daarvoor toen dit respectievelijk 34 en zestien procent was.

2013-12-13 10:16