Categories Nieuws Artikelen

Proef met participatieverklaring voor immigrant

Zeker zestien gemeenten gaan komend jaar een participatieverklaring voorleggen aan immigranten. Het gaat om een proef van een jaar waarin ze worden gewezen op hun rechten en plichten in Nederland. Dat schrijft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Aan de pilot doen in ieder geval de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch mee. De verklaring moet eraan bijdragen dat nieuwkomers goed geïnformeerd zijn over de regels in Nederland en dat ze een reëel beeld hebben wat van hen wordt verwacht.

“Ik zie de participatieverklaring als bekrachtiging van een moreel appèl en als een positieve prikkel om nieuwkomers te verleiden tot, en te informeren over, intensieve deelname aan onze maatschappij”, schrijft Asscher over de proef.

Het document is niet bindend. Asscher wilde er eerder een contract van maken, maar dat stuitte op kritiek bij de Europese Unie.