Aantal daklozen in Nederland gestegen

Het aantal daklozen in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. In totaal waren er begin vorig jaar ruim 27 duizend daklozen, drieduizend meer dan het jaar daarvoor. In 2010 werden ruim 23 duizend daklozen geteld en in 2011 iets meer dan 24 duizend. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Nederland telde begin 2012 ruim 16,7 miljoen inwoners.

De helft van de daklozen in 2012 is allochtoon, veertig procent is van niet-westerse afkomst. Tachtig procent van de daklozen is man. Dakloze vrouwen zijn relatief jong, blijkt uit de cijfers. Dertig procent van de zwervende vrouwen is tussen de 18 en 30 jaar oud.

Het CBS rekent onder daklozen mensen zonder vaste verblijfplaats die slapen in de opvang, op straat of in openbare gebouwen. Ook mensen die tijdelijk bij familie of vrienden verblijven worden meegerekend als dakloos.

Het aantal mensen dat gebruikt maakt van daklozenopvang bleek eerder deze week ook flink gegroeid. Daarbij zijn mensen die op de wachtlijst staan niet meegerekend. Gemeenten bezuinigen op daklozenopvang. 

2013-12-23 10:04