Categories Nieuws Artikelen

Crisis drukt aantal huwelijken en geboorten

Het aantal huwelijken en geboorten is vorig jaar verder gedaald. Het aantal geboorten nam met vijfduizend af naar 171 duizend. Het aantal huwelijken daalde met ruim zesduizend naar nog geen 64 duizend, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De daling komt volgens het CBS in beide gevallen vooral door de economische crisis van de afgelopen jaren. Het aantal geboorten daalt sinds 2010. Het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd daalt ook, maar toch lijkt de daling vooral door de economische tegenwind te komen. Zo kregen vooral twintigers minder kinderen.

Ook het dalende aantal huwelijken zou een reactie op de crisis zijn. Het aantal geregistreerde partnerschappen steeg juist, van 9200 naar tienduizend.

Het aantal verhuizingen nam door de crisis ook af, maar sinds 2012 was weer sprake van een stijging. Ook vorig jaar was sprake van een kleine toename. Toen verhuisden bijna 1,49 miljoen personen, zevenduizend meer dan in 2012.

Het aantal migranten steeg met vierduizend naar 162 duizend. De grootste groep (bijna tienduizend mensen) kwam uit Polen. Ook uit Griekenland, Italië, Portugal en Spanje komen veel mensen. Het aantal mensen dat Nederland verliet bleef stabiel op 144 duizend.

2014-02-06 09:58