Korpsen registreren politiegeweld niet goed

De administratie van geweldsincidenten door agenten vertoont flinke gebreken. Een landelijke analyse is daardoor onmogelijk, meldt nu.nl woensdag op basis van eigen onderzoek.

Incidenten worden door regiokorpsen op hun eigen manier geregistreerd en beoordeeld. Verder zijn de formulieren die na een geweldsincident moeten worden ingevuld niet volledig gedigitaliseerd. In de archieven van het Korps Landelijke Politiediensten liggen sinds 2010 daardoor ruim 45 duizend papieren documenten zonder dat de politie er een analyse van kan maken.

De politie kan nu nauwelijks conclusies trekken over mogelijke brandhaarden en alleen de ernstigste gevallen evalueren. Structurele verbeteringen zijn daardoor niet mogelijk.

Het Korps erkent tegenover nu.nl de registratieproblemen. “De voormalige regiokorpsen hanteerden verschillende registratiesystemen en -methoden, waardoor het lastig is om de opgevraagde cijfers landelijk te vergelijken”, zegt een woordvoerder. “Wel is in alle gevallen het toegepaste geweld getoetst op proportionaliteit, subsidiariteit en rechtmatigheid.”

De politie werkt momenteel aan een nieuw registratiesysteem. Het doel is om een ‘eenduidige procedure van melden, rapporteren, registreren en toetsen van geweld door de politie’ te ontwikkelen. Dit moet ergens in 2015 zijn afgerond. Ook wil de politie de lessen uit zulke evaluaties sneller toepassen in de organisatie.

2014-05-28