Senaat akkoord met exportverbod kinderbijslag

De Eerste Kamer is akkoord met een wet die een einde moet maken aan de export van kinderbijslag naar landen buiten de Europese Unie. Een meerderheid van VVD, PVV, CDA, ChristenUnie en SGP stemde dinsdag voor het wetsvoorstel van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA).

De linkse partijen, inclusief Asschers eigen PvdA, zijn tegen de wet, omdat ze denken dat die in strijd is met internationale verdragen. Asscher heeft vooral het belang van de wet benadrukt voor zijn onderhandelingen met Marokko over verlaging van uitkeringen die naar Marokko gaan.

De Eerste Kamer zou dinsdag ook stemmen over Asschers plannen om de zogeheten kindregelingen te vereenvoudigen, maar dat is met een week uitgesteld.

2014-06-17