Pubers drinken veel minder alcohol

Nederlandse jongeren drinken veel minder. Het alcoholgebruik onder pubers is de afgelopen tien jaar flink gedaald. Dat blijkt maandag uit een gezondheidsonderzoek onder Nederlandse scholieren tussen de 11 en 16 jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de jongste groep pubers minder alcohol nuttigt. Had in 2003 zo’n zeventig procent van de basisschoolleerlingen uit groep acht al een glas alcohol gedronken, dit jaar is dat percentage gezakt naar zeventien procent. Ook jongeren onder de veertien drinken minder. Meer dan de helft van die groep laat een glas alcohol staan, terwijl in 2003 nog ruim 88 procent aangaf ooit een alcoholische drank te hebben gedronken.

Volgens jeugdonderzoekster Wilma Vollebergh van de Universiteit Utrecht, die samen met het Trimbos-instituut en het Sociaal Cultureel Planbureau het onderzoek uitvoerde, is de opvoeding van ouders strenger geworden. “Ouders realiseren zich steeds beter hoe schadelijk alcohol is. Ouders zijn voor pubers belangrijk.”

Opvallend is dat de daling vooral sterk is in de jaren tussen 2011 en 2013. Het percentage jongeren onder de dertien jaar dat ooit alcohol gedronken heeft was in 2011 nog 53 procent. Twee jaar later zegt slechts iets meer dan een kwart van de jongeren alcohol te hebben genuttigd.

Ook roken en cannabisgebruik wordt minder populair. Bijna niemand onder de veertien jaar rookt nog dagelijks een sigaret, aldus het onderzoek. Het percentage middelbare scholieren dat per dag minimaal een sigaret opsteekt is gehalveerd. Een op de zeven jongeren van zestien jaar rookt nog wel dagelijks.

De onderzoekers zien wel verschillende risicogroepen. Vmbo-jongeren en jongeren van wie de ouders zijn gescheiden of minder welvarend zijn doen het minder goed, aldus de onderzoekers.

Zestienjarigen blijken bovendien niet veel minder te drinken dan een aantal jaar eerder. “Zij houden er sowieso ongezondere leefgewoonten op na”, aldus Vollebergh. “Wat voor hen de beste aanpak is, lijkt ons een van de belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren.”