Plein afgezet na sprong van Dom

Het plein bij de Dom in Utrecht is woensdag afgezet nadat een vrouw van de toren was gesprongen. De vrouw is overleden, meldt de politie. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf. De politie gaat uit van een zelfdoding.

Meerdere getuigen zagen de val op het plein in het centrum van de stad. Voor hen wordt slachtofferhulp ingeschakeld. Het plein blijft afgesloten tot een lijkwagen het lichaam heeft opgehaald.

Ongeveer een keer per jaar maakt iemand een einde aan zijn leven met een sprong van de Domtoren, de hoogste kerktoren van Nederland en het hoogste gebouw van Utrecht. In 2011 werden dan ook maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen van de toren springen.

Het jaar daarna sprong toch weer een vrouw van de toren. De gemeente wees er toen op dat zelfdoding wel te ontmoedigen, maar nauwelijks te voorkomen is.

2014-11-06