GroenLinks wil Associatieverdrag met Turkije wettelijk verankeren

GroenLinks wil de rechten die zijn vastgelegd in het Associatieverdrag tussen de Europese Gemeenschap en Turkije wettelijk verankeren. In het Associatieverdrag is vastgelegd welke rechten Turken die in Nederland werken en wonen hebben. Dat laat de partij doenderdag weten. GroenLinks wil deze rechten wettelijk vastleggen omdat de Nederlandse staat het verdrag slecht naleeft. GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman heeft daarom vandaag een wetsvoorstel ingediend. 

In het Associatieverdrag met Turkije is vastgelegd welke rechten Turken in de Europese Unie, en dus ook in Nederland hebben. Op grond van dit verdrag bijvoorbeeld hebben Turkse werknemers en zelfstandigen die in Nederland eenmaal zijn toegelaten, een ruimere toegang tot de arbeidsmarkt dan andere migranten. En als ze hun baan kwijtraken, hebben ze recht om in Nederland te blijven als zelfstandig ondernemer. Ook mag een Turkse werknemer zijn zieke moeder naar Nederland halen om voor haar te zorgen. Vaak echter komt de regering de afspraken uit het Verdrag pas na als de rechter haar daartoe dwingt. Turken die soms al tientallen jaren in Nederland wonen en werken hebben hierdoor een slechte rechtspositie en moeten jaren procederen om hun rechten kunnen halen. GroenLinks wil daarom de bestaande afspraken wettelijk verankeren.

In het wetsvoorstel worden de bestaande afspraken uit het Associatieverdrag wettelijk verankerd. Het gaat daarbij onder meer om afspraken over het (voortgezet) verblijfsrecht van Turkse werknemers en hun gezinsleden, het verbod om hun rechtspositie te verslechteren en het verbod van discriminatie met EU-burgers. Hierdoor wordt de rechtszekerheid van Turken in Nederland vergroot. In het voorstel worden geen nieuwe rechten voorgesteld. De afspraken die over de sociale zekerheid gaan zijn vanwege hun verregaande complexiteit niet opgenomen in dit voorstel.

Het wetsvoorstel is in opdracht van het IOT opgesteld door het Centrum voor Migratierecht van de Universiteit van Nijmegen. Tijdens een persconferentie benadrukte Ahmet Azdural dat het voor het IOT om twee dingen gaat. In de eerste plaats worden er veel fouten gemaakt, omdat men de regels uit bijvoorbeeld arresten van het Europese Hof moet halen, terwijl ze gewoon in de wet behoren te staan. In de tweede plaats worden keer op keer nieuwe regels ingevoerd die in strijd zijn met het associatierecht.

13-11-2014