‘Schade door alcohol op pubers overschat’

Jongeren gaan niet slechter presteren door alcoholgebruik. Dat blijkt uit een langlopende studie onder 2230 Nederlandse jongeren. Er zijn geen aanwijzingen dat de drinkende jongeren slechter presteren dan niet-drinkers als het gaat om geheugen, impulscontrole en concentratievermogen, schrijft de Volkskrant.

De algemene opvattingen over de grote schade die alcohol pubers zou toebrengen zijn vooral gebaseerd op onderzoek naar alcoholverslaafde pubers. De schade die probleemdrinkers hebben is ten onrechte veralgemeniseerd, concludeert de Utrechtse neuropsychologe Sarai Boelema, die vrijdag op het onderzoek promoveert.

Kortetermijneffecten van alcohol, zoals in coma raken, zijn niet onderzocht. Ook is het onderzoek geen vrijbrief voor jongeren om het op een zuipen te zetten omdat alcohol de kans op kanker vergroot, waarschuwt alcoholwaakhond STAP.

2014-12-03