Rotterdam machteloos tegen moskee-internaten

De drie Turkse moskee-internaten in Rotterdam voldoen nog steeds niet aan de landelijke kwaliteitseisen. Inspecties die afgelopen jaar zijn uitgevoerd bij de drie internaten hebben dit uitgewezen. Rotterdam kan nog geen stappen ondernemen tegen de internaten omdat een wettelijke basis daarvoor ontbreekt.

Volgens verantwoordelijk wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam is het wetsvoorstel voor de Wet op de Jeugdverblijven, waaronder de internaten zullen gaan vallen, onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet streeft ernaar de wet in juli te laten ingaan.

Voor 1 juli zal Rotterdam opnieuw inspecties uitvoeren in de internaten. “We willen duidelijk maken dat het de gemeente serieus is”, aldus De Jonge.

2014-12-09