Trouw trekt artikelen in van ontslagen redacteur

Dagblad Trouw heeft besloten 126 artikelen in te trekken die zijn geschreven door de vorige maand ontslagen redacteur Perdiep Ramesar. De journalist heeft een ‘onverklaarbaar groot aantal niet-traceerbare bronnen’ gebruikt, oordeelde de onafhankelijke commissie van externe deskundigen die Trouw heeft ingesteld. Daarover bericht de krant zaterdag.

De verslaggever heeft in zijn stukken mensen opgevoerd en geciteerd die niet terug te vinden zijn. De krant trekt ook de handen af van een geruchtmakend artikel over het bestaan van een ‘shariadriehoek’ in de Haagse Schilderwijk, waar radicale moslims de dienst zouden uitmaken. Er is twijfel over de betrouwbaarheid van dat en de andere artikelen.

De commissie is in haar rapport ook kritisch op de leidinggevenden op de redactie. Die hebben de journalist onvoldoende gecontroleerd en begeleid bij het maken van de teksten.

2014-12-20