Onderzoek naar Islamitische Universiteit

De Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) is onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie geplaatst. Ook doet de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingen aan de IUR.

Daarin wordt vooral gekeken naar de manier waarop de visie van de universiteit op ‘burgerschap en sociale integratie in de praktijk van het onderwijs gestalte krijgt’, schrijft minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) mede namens haar collega Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. Als de onderzoeken aanleiding geven in te grijpen, zal Bussemaker ‘niet aarzelen dat te doen’.

Aanleiding voor de maatregelen zijn enkele voorvallen. Zo ontstond vorig jaar ophef over “mogelijk anti-westerse en ondemocratische opvattingen” die de rector, Ahmet Akgündüz, had geuit.

Eind vorig jaar klaagde de universiteit dat ze gediscrimineerd werden en daarom geen subsidie kregen voor hun imamopleidingen. Kijk hieronder naar een reportage van Demet TV hierover.

 

2015-01-23