Nog 2 miljoen onterechte bijdrage niet terug

De gemeentelijke belastingdienst in Amsterdam heeft nog steeds ruim 2 miljoen euro niet terug van de in 2013 per ongeluk te veel overgemaakte woonkostenbijdrage aan arme Amsterdammers. Door een fout bij de dienst werd in totaal 188,4 miljoen euro uitgekeerd, in plaats van 1,88 miljoen.

De gemeente probeert sindsdien het geld terug te vorderen, maar dat is nog niet helemaal gelukt. Het college van burgemeester en wethouders laat de gemeenteraad weten dat op 9 januari nog een bedrag van 2.057.314 euro niet is teruggegeven door personen die een te hoge uitkering kregen.

Met 175 huishoudens is een betalingsregeling getroffen, zij zijn samen goed voor 49 procent van het nog openstaande bedrag. Tegen de overige 163 huishoudens waar de gemeente nog geld van krijgt, loopt een gerechtelijke incassoprocedure.

2015-01-28