Minder belangstelling voor emigratie

De animo om te emigreren daalt de laatste jaren. Sinds 2008 is niet alleen het aantal autochtone emigranten gedaald, ook het aantal mensen dat plannen heeft om te emigreren, is afgenomen. Dat meldt vrijdag het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2008 was nog zes procent van de autochtonen tussen de 18 jaar en 63 jaar van plan om zich voor minimaal acht maanden in een ander land te vestigen. In 2013 was gedaald tot vier procent.

De mensen die willen vertrekken doen dat meestal omdat ze denken elders werk te vinden. De rust, ruimte en natuur in het buitenland trekken nu juist wat minder. Jongeren willen vaker emigreren dan ouderen.

2015-02-06