Leraren zien discriminatie moslims op scholen

Bijna twee derde van de leraren op middelbare scholen ziet dat moslims worden gediscrimineerd. Van de docenten was 61 procent vorig jaar getuige van incidenten in de klas die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie. Het gaat in veruit de meeste gevallen om beledigingen en scheldpartijen, maar ook ernstige incidenten zoals vernielingen en mishandelingen komen voor. Het speelt zich vooral af buiten de grote steden.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Anne Frank Stichting en (het inmiddels beëindigde) multicultureel instituut FORUM hebben laten verrichten. Zij wilden een actueel beeld krijgen van de aard en omvang van moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Aan het onderzoek deden 498 docenten mee.

Leraren die getuige waren van incidenten geven veelal les in het praktijkonderwijs of op het vmbo. De daders zijn meestal autochtone jongens, de slachtoffers zijn vooral jongens van Marokkaanse of Turkse komaf.

2015-02-17