Actief optreden tegen discriminatie bepleit

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vindt de cijfers over discriminatie van moslims op middelbare scholen schrikbarend. “Een ding staat vast: scholen hebben een grote uitdaging om hier wat aan te doen. Niet alleen scholen maar de hele Nederlandse samenleving”, zei een woordvoerder dinsdag.

Uit onderzoek van de Anne Frank Stichting en voormalig multicultureel instituut FORUM blijkt dat bijna twee derde van de leraren (61 procent) ziet dat moslims worden gediscrimineerd. Bijna allemaal (94 procent) zeggen ze in te grijpen als dat in de klas gebeurt.

“Beroerd, zo’n onderzoeksresultaat naar moslimdiscriminatie in de klas, reageert ook Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch via Facebook. De PvdA’er noemt het opzienbarend dat uit het rapport blijkt dat een grote meerderheid van de docenten het schelden, de bedreigingen en soms zelfs fysieke aanvallen voor hun neus ziet gebeuren.

2015-02-17