‘Wet intrekking Nederlanderschap is te vaag’

Een wetsvoorstel om het Nederlanderschap af te nemen van mensen die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische organisatie is onduidelijk. De Raad voor de Rechtspraak meldt dat in een advies over het voorstel van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Het voorstel maakt deel uit van een pakket maatregelen van het kabinet om het opkomend jihadisme in Nederland tegen te gaan. Maar de Raad heeft veel vragen over de uitwerking van het plan.

Zo is niet duidelijk hoe het zit met de verschillende procedures in de wet en met de rechtsbescherming van de betrokkene. Ook vraagt de Raad zich af of de voorgenomen wet wel leidt tot het gewenste doel, omdat er nogal wat beperkende omstandigheden zijn.

 2015-02-19