Minder vragen over discriminatie

Bij het College voor de Rechten van de Mens zijn in 2014 minder vragen over discriminatie binnengekomen dan het jaar ervoor. In 2014 meldden 2303 mensen zich met een vraag over discriminatie, het jaar ervoor waren dat er nog 2581, zo valt op te maken uit het jaarverslag.

,,Dat we minder vragen krijgen, betekent niet dat er minder wordt gediscrimineerd”, aldus een woordvoerster van het college. Maar volgens haar lag het aantal in 2013 relatief hoog, omdat er toen speciale aandacht was voor vrouwen met vragen over zwangerschapsdiscriminatie.

Ook het aantal verzoeken om een oordeel daalde, van 498 naar 463, evenals het aantal gevallen waarbij het tot een uitspraak kwam. Dat liep licht terug van 183 naar 179. Dat komt volgens de woordvoerster doordat veel kwesties al bij de telefonische ‘intake’ worden afgevangen en minder vaak leiden tot een zaak.

De meeste klachten (56 procent) gingen over discriminatie op de werkvloer. Daarbij ging het vooral om discriminatie op grond van geslacht, leeftijd of ras.

Bedrijven die door het college op de vingers werden getikt, namen in de meeste gevallen (83 procent) maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken (zoals excuses of een schadevergoeding) of in de toekomst te voorkomen.

Speciale aandacht moet de overheid nog gaan schenken aan mensen met een beperking, vindt het college. In het dagelijks leven lopen mensen met handicap nog vaak tegen obstakels aan, waardoor het moeilijk voor ze is om naar school te gaan, aan werk te komen of met het openbaar vervoer te reizen. De overheid moet een campagne beginnen

2015-03-20