Iets minder misbruik en geweld op school

Na jaren van stijgingen is het aantal meldingen van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, geweld en discriminatie in het afgelopen schooljaar licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs.

Vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie kregen in het schooljaar 2013/2014 in totaal 2230 meldingen van scholieren, leraren en ouders. In het voorgaande jaar waren dat er nog 2379. Iets meer dan de helft van de meldingen valt in de categorie psychisch geweld. Hierbij gaat het vooral om (cyber)pesten op basisscholen. In het (voortgezet) speciaal onderwijs was afgelopen jaar volgens de inspectie een opvallende stijging te zien van psychisch en fysiek geweld.

In de categorie fysiek geweld valt op dat de helft van de gevallen geregistreerd staat als ‘niet strafbaar’. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vechtpartijen tussen kinderen op het schoolplein of in de les, maar ook om schoppen, slaan, bijten en duwen.

2015-04-02