Zes voetbalvelden nodig voor wiet Rotterdam

Er zijn ongeveer zes voetbalvelden nodig om aan de dagelijkse vraag naar wiet in Rotterdam te voldoen. De productie is bedoeld voor ongeveer 25.000 mensen die iedere dag gemiddeld rond de 10 euro aan wiet kopen in de ongeveer veertig coffeeshops die Rotterdam rijk is.

Dat staat in een brief van het college aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders verkenden alvast op verzoek van de raad de mogelijkheden naar de gereguleerde productie van wiet als dat wettelijk wordt toegestaan. Rotterdam wil graag zelf produceren vanwege het publieke belang.

,,Wij hopen met gereguleerde wietteelt gezondheidsrisico’s weg te nemen en criminaliteit tegen te gaan. Gereguleerde teelt zou de leefbaarheid en veiligheid in wijken ten goede komen”, schrijft het college.

Jaarlijks worden in de gemeente Rotterdam ongeveer vijfhonderd wietplantages ontmanteld. Dat gebeurt voor het overgrote deel in woonwijken en woonhuizen. Vooral het gevaar van brand is de gemeente een doorn in het oog, net als de criminaliteit die de handel met zich meebrengt. ,,Eigenaren van coffeeshops worden impliciet gedwongen zaken te doen met criminelen.”

Voorlopig is de verkenning nog theorie want ondanks een langdurige lobby van verschillende gemeenten biedt het kabinet geen mogelijkheden om te experimenteren met wietteelt.

2015-04-16