166.000 kinderen doen Citotoets ‘nieuwe stijl’

Ongeveer 166.000 scholieren uit groep acht van de basisschool doen dinsdag de Citotoets. De eindtoets is verplicht, maar niet doorslaggevend voor de keuze van een middelbare school, want dat is het schooladvies. Het oordeel van de docent telt tegenwoordig zwaarder.

De Citotoets is dit keer voor het eerst bijna aan het eind van het schooljaar. Toen de eindtoets nog in februari werd afgenomen was de uitslag belangrijker voor de keuze van het niveau van de middelbare school.

Basisscholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets. Dit schooljaar doet 14 procent van de leerlingen uit groep acht een toets die niet door Cito is gemaakt, maar door een van de twee andere aanbieders.

2015-04-21