Meer meldingen identiteitsfraude

Het aantal meldingen van identiteitsfraude bij het Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) is gestegen. Het aantal zaken dat het meldpunt heeft behandeld is gestegen van 174 in 2010 naar 222 vorig jaar. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Opvallend zijn de fraudegevallen met kopieën van identiteitsbewijzen, schrijft Spies. Daar wordt steeds vaker om gevraagd. “Omdat er zoveel kopieën in omloop zijn, vindt er ook misbruik plaats.” De bewindsvrouw wil meer voorlichting over hoe dit misbruik tegen te gaan. Eenvoudige maatregelen zoals het schrijven van het doel van het kopietje en een datum, kan misbruik al voorkomen.

In tachtig procent van de gevallen gaat het om fouten en fraude in de private sector. De problemen in de telecomsector zijn zo goed als opgelost. In 2010 was deze sector nog goed door de helft van alle meldingen, maar door betere identiteitscontrole is dat vrijwel tot nul gereduceerd. Aan klanten wordt gevraagd om 1 cent te pinnen in plaats van een gemakkelijk te vervalsen bankafschrift te overhandigen.

Uit een steekproef die Spies heeft laten verrichten blijkt verder dat 5,6 procent van de respondenten ooit slachtoffer is geweest van een vorm van identiteitsfraude. Van deze groep heeft zestig procent ook financiële schade opgelopen, variërend van tien euro tot vijftigduizend euro.

Deze cijfers konden echter niet worden bevestigd in een onderzoek bij bedrijven en overheidsorganisaties, schrijft Spies. Er kan daarom nog geen eenduidig beeld van de omvang van identiteitsfraude worden vastgesteld. De bewindsvrouw overweegt om nader onderzoek te doen.

19 maart 2012
©novum