VVD: verdrag met Marokko nu snel opzeggen

De VVD wil het socialezekerheidsverdrag met Marokko zo snel mogelijk opzeggen. Reden is dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken er niet in is geslaagd om het met Marokko eens te worden over aanpassing van het verdrag, dat uitbetaling van Nederlandse uitkeringen voor Marokkaanse-Nederlanders in Marokko regelt.

VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn: ,,Er zijn nu vier jaar onderhandelingen geweest met Marokko en het is nu tijd de stekker eruit te trekken. De uitkeringen moeten omlaag, want het leven is in Marokko een stuk goedkoper dan in Nederland. En een uitkering is niet bedoeld om rijk van te worden. De Kamer moet de wet om het verdrag op te zeggen nu zo snel mogelijk gaan behandelen.”

Schut vindt het prima als Asscher in de tussentijd nog pogingen onderneemt om het toch met Marokko eens te worden over aanpassing, mits dat maar leidt tot verlaging van de uitkeringen en aanpassing aan het levenspeil in Marokko.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat Asscher moet meldden dat hij niet tot een akkoord is gekomen. Eerder hoopte hij er al op 15 juni uit te zijn. Later verschoof die datum naar 1 september. ,,In de afgelopen periode is intensief overleg gevoerd met Marokko. Tot op heden heeft dit echter nog niet geresulteerd in een akkoord”, aldus Asscher. Een nieuwe datum voor een mogelijk akkoord noemt hij niet.

Om het verdrag per 1 januari 2017 op te zeggen, moet Marokko voor 1 juli volgend jaar op de hoogte zijn gesteld, aldus Asscher. Het besluit tot opzegging moet dan voor februari worden genomen.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken liet de Kamer eerder weten er,,zeer” aan te hechten dat er overeenstemming wordt bereikt met de regering in Rabat. Hij schreef in juni dat Marokko er ook veel aan gelegen is om de goede, vierhonderd jaar oude betrekkingen met ons land te handhaven. Mocht Nederland het verdrag toch opzeggen, dan is niet uit te sluiten dat de relatie onder druk komt te staan, aldus Koenders toen.

DINSDAG 01 SEPTEMBER 2015

Door: ANP/Demet TV