Turkse organisaties: westen veroordeel PKK

Vijf Turkse organisaties roepen de westerse landen op om te laten horen dat de PKK-terreur niet acceptabel is. Dat zijn de organisaties Türkevi Gemeenschap, Nederlandse Unie voor Turkse-Islamitische Organisaties, W. Europees Turks Islamitisch Centrum, MUSIAD Netherlands en Stichting Turks Islamitische Culturele Federatie. De organisaties zeggen terrorisme waar ook ter wereld en op welk grond dan ook als een misdaad tegen de mensheid te zien.  

“Wij roepen middels deze weg de Westerse wereld dan ook op om stelling te nemen tegen alle vormen van terrorisme,” aldus een gezamenlijke persverklaring van de vijf organisaties.  “Wij verwachten van de Westerse wereld dan ook dezelfde vastberadenheid en houding tegenover de terreurbeweging PKK,  zoals men die heeft tegen het zogenaamde “moslim”-terrorisme.”

Lees hieronder de hele verklaring.

**** 

Oproep tot stoppen geweld 

Sinds enkele weken is de PKK opnieuw begonnen met terroristische aanslagen in Turkije. Dit na jaren van wapenstilstand en onderhandelingen. Onze hoop op een vreedzame samenleving lijkt aan diggelen te gaan. Echter weigeren wij deze ontwikkelingen met lede ogen aan te zien. Ons land mag niet weer in een spiraal van geweld terecht komen. Wij zullen dan ook op alle mogelijke en legitieme  manieren duidelijk maken dat wij de terreur niet accepteren. Wij roepen de Westerse wereld op om dit ook te doen.

Wij beschouwen terrorisme, waar ook ter wereld,  op welke grond dan ook, als een misdaad tegen de mensheid. Wij zijn niet de enigen die dat als dusdanig ervaren, de hele wereld denkt er zo over. Ondanks dat, zijn er overal ter wereld terroristen die samenlevingen bedreigen. Bovendien is de Westerse wereld waarin wij ons verkeren zelf al decennia lang in de ban van terrorismedreiging. Er gaat geen dag voorbij zonder daarmee geconfronteerd te worden. Ondanks dit feit zien wij geen enkele initiatief vanuit de Westerse wereld tegen de PKK-terreur. Integendeel, het lijkt erop alsof men dit steunt en vergoelijkt.

Wij roepen middels deze weg de Westerse wereld dan ook op om stelling te nemen tegen alle vormen van terrorisme, waar en tegen wie dan ook! Immers, terrorisme ontwricht een samenleving,  maakt slachtoffers van onschuldige burgers, houdt de algemene ontwikkeling tegen. Uiteraard met alle gevolgen van dien. Wij verwachten van de Westerse wereld dan ook dezelfde vastberadenheid en houding tegenover de terreurbeweging PKK,  zoals men die heeft tegen het zogenaamde “moslim”-terrorisme. Daar heeft niet alleen de Turkse samenleving baat bij, maar ook de Westerse wereld.  Een stabiele en welvarende Turkije kent alleen voordelen. In het land, in de regio en de rest van de wereld! Bovendien dient men er rekening mee te houden, dat er een reële kans bestaat dat mensen in nog groteren getale de vlucht zullen nemen naar Europa als deze situatie zich voor blijft doen.  

Wij zijn van mening dat in een democratie conflicten op een legitieme wijze aangepakt kunnen worden zonder geweld te plegen. Wij begrijpen dan ook niet waarom het geweld opnieuw aangewakkerd werd. Immers is de aan de PKK gelieerde partij HDP meer dan ooit vertegenwoordigd in het Parlement. Daarnaast zijn er verregaande concessies gedaan door de Turkse overheid om aan de eisen te voldoen. Het vredesproces was nog lang niet voltooid, maar toch begon de PKK weer met de terroristische aanslagen.

Wij veroordelen met afschuw de daden van deze terroristische organisatie en roepen hen op om onmiddellijk te stoppen met al het geweld.

Onze gedachten gaan uit naar de mensen die door deze wandaden om zijn gekomen en wensen hun familie en de Turkse samenleving sterkte bij het dragen van dit verlies.

 

Türkevi Gemeenschap

Nederlandse Unie voor Turkse-Islamitische Organisatie

W. Europees Turks Islamitisch Centrum

MUSIAD Netherlands

Stichting Turks Islamitische Culturele Federatie.