Islamitische Universiteit opent academisch jaar

De Islamitische Universiteit Rotterdam vierde op maandag 14 september haar officiële opening van het academisch jaar 2015-2016. De opening werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Islamitische organisaties, het maatschappelijk middenveld, Gemeente Rotterdam, Politiek Den Haag en theologische faculteiten. 

Rector Prof. Dr. A. Akgündüz luidde het nieuw academisch jaar in. “De Islamitische Universiteit Rotterdam groeit in vele opzichten. Ook dit jaar verwelkomen wij nieuwe studenten. Studenten en de kwaliteit van onze opleidingen staan centraal in onze onderwijsvisie. De volgende speerpunten komen op onze agenda te staan: onderzoek, kennis, mobiliteit en technologie maar ook de kwaliteit van onze opleidingen die gepaard gaan met de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.” 

De rector vertelde tevens over nieuwe initiatieven zoals het verbreden van strategische partnerships en meer samenwerking met onderwijsinstellingen voor meer mobiliteit. In dit kader wordt dit jaar de eerste stappen gezet voor mobiliteit van studenten naar Marokko. Ook werd de wens uitgesproken om meer gebruik te maken van technologie om kennis en ontwikkeling beter te kunnen benutten opdat studenten beter geëquipeerd zijn met de nodige vaardigheden, kennis en ervaring binnen en buiten Europa. 

De rector vertelde ook over de nieuwe ontwikkelingen rond de beoordeling van de NVAO. De Master opleiding ‘Islamitische Geestelijke Verzorging’ is opnieuw voor een periode van zes jaren verlengd en de Bacheloropleiding heeft een succesvol midterm review gehad.

De IUR ziet haar studenten als bekwame professionals die op zijn zachts ‘sophisticated’ te noemen zijn. Ze vormen straks een belangrijke schakel tussen het arbeidsveld, gemeenschap en alle andere sociaal maatschappelijke elementen. De samenleving heeft grote behoefte aan jongeren die kennis hebben van de eigen Godsdienst als van de maatschappij waarin ze leven.

Kamerlid Kuzu van Denk is ook aanwezig bij de opening. “De rector heeft belangrijke zaken onderstreept in zijn toespraak. Ik hoop van harte dat de studenten die hier hun opleiding volgen een belangrijke bijdrage zullen leveren aan Nederland.”

De opening van het academische jaar is bijgewoond door Prof. Dr. J. Peters, Tunahan Kuzu en Selcuk Ozturk, Ebubekir Ozture, Veyis Gungor en Dr. Hafkens.

Maandag 14 september 2015