Asscher: akkoord met Marokko over uitkeringen

Nederland en Marokko hebben een akkoord gesloten dat er toe gaat leiden dat Nederlandse uitkeringen voor Marokkaanse-Nederlanders in Marokko met tientallen procenten worden verlaagd. Daarnaast kan vanaf 2021 de kinderbijslag niet meer worden ‘meegenomen’ naar Marokko. In ruil daarvoor heeft Nederland verzachtende maatregelen en langere overgangstermijnen geboden.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) schrijft dat dinsdag aan de Tweede Kamer. Asscher heeft maandenlang onderhandeld met Marokko over de aanpassing in het zogeheten socialezekerheidsverdrag. Aangespoord door de Tweede Kamer dreigde Asscher zelfs het verdrag, dat stamt uit 1972, helemaal op te zeggen. Dat is met het akkoord met de Marokkaanse regering niet nodig. Marokko weigerde tot nog toe het verdrag aan te passen.

Asscher en de Kamer wilden dat de hoogte van de uitkeringen in Marokko zou worden aangepast aan het prijspeil daar. Dat betekent een verlaging van verschillende uitkeringen. De meeste wijzigingen gaan begin volgend jaar in. Het gaat om uitkeringen op basis van de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en de kinderbijslag. De vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) wordt beëindigd.

De nieuwe afspraken betekenen niets voor de Marokkaanse-Nederlanders die nu al recht hebben op een uitkering. Ze worden toegepast op mensen die vanaf begin volgend jaar recht hebben op een van de uitkeringen. Ze worden verlaagd met percentages tussen de 10 en de 40 procent.

29-09-2015

Door: ANP/Demet TV