‘Engels voortaan al in groep 1 basisschool’

Leerlingen moeten voortaan al in groep 1 van de basisschool Engelse les krijgen. Ook moeten scholen zich veel meer richten op leerlingen individueel. Het is nu nog zo dat leerlingen van alles een beetje leren, en dat is zinloos. Kinderen moeten op school dingen leren die relevant zijn voor hun toekomst. Dat staat in het advies dat donderdag gepresenteerd wordt door het Platform Onderwijs 2032.

,,Wil Nederland de positie in de top drie van de wereld behouden, dan moet onderwijs toekomstgerichter worden”, zegt voorzitter Paul Schnabel. ,,Het is belangrijk keuzes te maken over de inhoud van het lespakket. Heel zwart-wit gesteld: je gaat niet naar school om Triviant te winnen. Je moet op school dingen leren die relevant zijn voor jouw toekomst.”

Taal en rekenen (wiskunde) blijft voor alle leerlingen essentieel. Er moet in het onderwijs wel meer aandacht komen voor het gebruik ervan in de praktijk, zo vindt het platform. Voorbeelden die worden genoemd zijn het schrijven van een sollicitatiebrief, het omgaan met geld en het lezen van statistieken. ,,Het platform vindt dat de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen én maatschappelijke en sociale vaardigheden een prominentere plek in het onderwijs moeten krijgen. Leerlingen moeten zich kunnen ontplooien, kennis hebben van de samenleving waarin ze leven en weten hoe ze daaraan kunnen bijdragen.”

Kabinet

Staatssecretaris Sander Dekker zei een klein jaar geleden een samenhangende visie over de inhoud van het onderwijs te missen en hij vroeg Nederlanders mee te denken in een nationale dialoog. Iedereen kon ideeën met hem delen via sociale media (#onderwijs2032). ,,Een kind dat vandaag voor het eerst naar school gaat, solliciteert in 2032 naar zijn eerste baan”, zei hij toen.

Het platform heeft over de ideeën nagedacht en een plan uitgewerkt. De komende zes weken gebruikt het platform om het advies te toetsen bij leraren, leerlingen, schoolleiders, ouders, ondernemers, bestuurders en maatschappelijke en culturele organisaties. Aan het einde van het jaar gaat het advies naar het kabinet.

01-10-2015

Door: ANP/Demet TV