Amsterdamse asielzoekerskinderen naar school

Kinderen van vluchtelingen die in de noodopvang in Amsterdam verblijven, kunnen binnenkort naar school. Dat heeft het stadsbestuur besloten nu blijkt dat de noodopvang van asielzoekers langer duurt dan gedacht. ,,Alle kinderen van vijf tot achttien jaar vallen onder de leerplichtwet”, aldus de gemeente. ,,Ook asielzoekers hebben recht op onderwijs.”

Het gaat om zo’n 230 leerplichtige kinderen. Leerlingen van zes tot en met twaalf jaar wil de gemeente onderbrengen op basisscholen op loopafstand van de noodopvang, waar ze terechtkunnen in nieuwkomersklassen. Voor het middelbaar onderwijs regelt de gemeente vervoer naar scholen.

Sinds 16 september vangt Amsterdam op verschillende plekken rond de 1250 vluchtelingen op in de noodopvang. Het uitgangspunt was dat ze hier korte tijd zouden verblijven en daarna zouden doorstromen naar een asielzoekerscentrum.

25-11-2015  Door: ANP / Demet TV