Doodsteek voor legesbeleid

 

Nederland mag geen hoge leges meer heffen voor een Europese
verblijfsvergunning. Ook de hoge leges voor een MVV bij gezinshereniging moeten
worden teruggedraaid. Dat oordeelde het Europese Hof van Justitie na een
inbreukprocedure tegen
Nederland
. Naar het oordeel van het Europese Hof zijn de hoge Nederlandse
leges onevenredig hoog in vergelijking met wat EU-burgers voor
verblijfspapieren moeten betalen en daarmee in strijd met de Richtlijn
Derdelanders. De inbreukprocedure was aangespannen door de Europese Commissie
na een in 2006 door het IOT aangespannen
klacht tegen de legesverhogingen.

 

Voor Turken heeft de uitspraak van het Europese Hof geen
gevolgen meer. De legesverhogingen voor Turken zijn al teruggedraaid nadat in
andere procedures is komen vast te staan dat zij in strijd zijn met het Associatieverdrag
tussen de Europese Unie en Turkije.

 

Op 1 mei aanstaande is het tien jaar geleden dat Nederland
begon met een reeks van rigoureuze verhogingen van de leges voor
verblijfsvergunningen om het immigranten moeilijker te maken zich in Nederland
te vestigen. Door deskundigen en migrantenorganisaties is er aanstonds op
gewezen dat die verhogingen in  strijd waren met internationale verdragen
en het Europese recht, gezinnen in grote moeilijkheden brachten en een
discriminerend karakter droegen. Honderden rechtszaken later lijkt wat minister
Verdonk het Legesgebouw noemde tot de laatste steen te zijn afgebroken.
Schandalig is dat gedupeerden door
een
omstreden uitspraak van de Raad van State
slechts in zeer beperkte mate de
onrechtmatig geheven leges terug krijgen. Op dat punt zal nog een lange
juridische strijd moeten worden gevoerd.