Vluchtelingenkwestie staat hoog op de agenda

Geschreven door: Turkevi Research Centre

Premier Davutoğlu van Turkije zal op 10 februari een officieel bezoek brengen aan Nederland. Aangezien Nederland sinds 1 januari ook de voorzitter is van de Raad van de Europese Unie, kan het gezien worden als een officiële start van de gesprekken tussen de twee partijen.

De ‘vluchtelingenproblematiek’ wat al tijden zowel de Nederlandse als de Europese publieke opinie bezighoudt, zal ook tijdens het bezoek van Davutoğlu weer centraal staan. Echter streven sommige kringen ernaar om het bezoek van Davutoglu aan Nederland op allerlei manieren te overschaduwen en in een kwaad daglicht te stellen. Dit tracht men te bewerkstelligen door allerlei irrelevante zaken naar voren te halen en deze als wapen te gebruiken tegen het bezoek. Om op die manier de actualiteit te kapen en Davutoğlu in een benarde positie te brengen. Ook schuwen zij het niet om Rutte voor hun karretje te spannen, om zo hun doel te bereiken. Terwijl dit het grootste onrecht is wat je Turkije en de miljoenen vluchtelingen die een acute oplossing nodig hebben, kunt aandoen. Des te meer omdat Turkije in de afgelopen jaren inzake de ‘vluchtelingenproblematiek’, miljoenen vluchtelingen succesvol heeft opgevangen en daarmee zowel Europa als de hele Wereld een les heeft gegeven in humaniteit, geweten en solidariteit.

Daar waar Turkije, wat ons betreft de ‘beproeving’ rondom de vluchtelingenproblematiek succesvol heeft doorstaan, is Europa daarin allesbehalve succesvol gebleken. In plaats van dat de EU Turkije bedankt voor haar rol bij de opvang van inmiddels miljoenen vluchtelingen, zien we dat Turkije op een uiterst abject en infame manier continu kritiek krijgt van diezelfde Europa. De mensheid is nooit eerder getuige geweest van een dergelijke humanitaire operatie waarbij de grenzen wagenwijd werden opengesteld voor miljoenen vluchtelingen. Die vervolgens op de best mogelijke manieren worden opgevangen en waarvan de veiligheid wordt gegarandeerd. Het is dan ook onbegrijpelijk om te moeten constateren dat er harteloze mensen zijn, die dergelijke situaties misbruiken voor eigen (politiek)gewin. Dergelijke uitingen voor politiek gewin of manipulaties dragen dan ook totaal niet bij aan een oplossing, maar zorgen er eerder voor dat de situatie verder escaleert en daar is uiteindelijk niemand bij gebaat.

Het bezoek van Premier Davutoğlu aan Nederland zal net als in 2004, toen Nederland ook de voorzitter van de raad van de Europese Unie was, een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen tussen Turkije en de EU kunnen betekenen. Tevens zal tijdens het bezoek van de Premier zeker ook het vrije reizen voor burgers tussen Turkije en de EU behandeld worden.

Het moge dan ook duidelijk zijn dat de Europese Unie Turkije in alle opzichten nodig heeft. Dit beperkt zich uiteraard niet tot praktische oplossingen bij de huidige problemen. Ook is Turkije een belangrijke partner in de structurele strijd tegen het internationale terrorisme en radicalisering. Dit feit kan simpelweg niet genegeerd worden, door er irrelevante problemen tegenover te zetten. De huidige situatie in zowel Europa als in het Midden-Oosten heeft eens te meer de noodzaak en het belang van goede betrekkingen tussen Turkije en Europa duidelijk gemaakt. Ondanks dat er in het verleden wel eens onenigheid is geweest tussen deze twee partijen, is het belang van een goede samenwerking onmiskenbaar.

We hopen dan ook van harte dat het bezoek van Premier Davutoğlu aan Nederland, het begin zal zijn van een nieuw vruchtbare periode voor de betrekkingen tussen de EU en Turkije. Tot slot hopen wij dat men het nut en belang inziet van publieksdiplomatie, in het bijzonder die van de Turkse diaspora in Europa en het ook die erkenning geeft.

Turkevi Research Centre