‘Kindermisbruik te vaak niet herkend’

Signalen van seksueel misbruik bij jonge kinderen worden nog te vaak niet op de juiste waarde geschat. Dat is te wijten aan een gebrek aan expertise, stellen deskundigen vrijdag in dagblad Spits.

Zelfs onder diverse professionals ontbreekt het soms aan de juiste kennis om in te schatten of het gedrag van een kind wijst op mogelijk misbruik. In sommige zaken houdt het misbruik daarom nodeloos lang aan.

“Dan werd een onderzoek naar een melding van seksueel misbruik gesloten, terwijl ik van mening was dat men nog niet eens was begonnen met het echte onderzoek”, zegt hoogleraar Forensische Psychologie Corine de Ruiter daarover.

Ontwikkelingspsycholoog Arianne Ruiter vindt dat kinderen die slachtoffer zijn geworden van misbruik zelf moeten worden gehoord. Dat die informatie onbetrouwbaar zou zijn, is volgens haar onzin. “Kinderen onder de vier jaar kunnen toch een getuigenis afleggen waaruit justitie informatie kan afleiden.”

Ruiter vindt ook dat justitie eerder de confrontatie moet aangaan met de potentiële dader. Zowel zwemleraar Benno L. als Robert M. probeerden in eerste instantie hulp te zoeken voordat zij zich vergrepen aan kinderen.

Demet TV 27-04-2012