Referendum over sociale zekerheidsverdrag Marokko

DENK-Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu willen een referendum over het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko. Vorige week heeft de Eerste Kamer ingestemd om uitkeringen naar Marokko geleidelijk minder te maken. Nederland wil eenzijdig een einde maken aan het verdrag over Nederlandse uitkeringen richting Marokko.

De DENK-Kamerleden vinden dat het opzeggen van het verdrag tussen beide landen te maken heeft met een “gebrek aan diplomatieke kunde” van minister Asscher “waardoor de onderhandelingen over het verdrag met Marokko zijn mislukt.” Kamerlid Öztürk en Kuzu zeggen ook dat bij het nemen van een besluit over het zekerheidsverdrag Marokkaanse Nederlanders niks is gevraagd. “De politiek heeft de neiging om vooral OVER minderheden in ons land te praten, maar niet MET minderheden te praten. Als er drie lantaarnpalen worden vervangen belegt een gemeente twee bewonersavonden, maar bij de opzegging van het verdrag is er aan niemand wat gevraagd. Dit getuigt van minachting van de Marokkaanse Nederlanders,” aldus Öztürk.

Öztürk vindt dat er daarom een referendum moet komen over dit onderwerp. “In Nederland bestaat er immers de mogelijkheid om over aangenomen wetsvoorstellen een correctief referendum aan te vragen. We moeten de politiek een krachtig signaal geven. De tijd dat er zonder raadpleging over minderheden wordt besloten is voorbij. Wij van DENK roepen iedereen dan ook op om te tekenen voor een referendum. Als tienduizend mensen dit doen, kunnen we een begin maken met een grote verandering. Want ons verenigen en een referendum aan vragen, is het laatste redmiddel om te politiek naar ons te laten luisteren”.

Öztürk is ook van mening dat het opzeggen van het sociale zekerheidsverdrag met Marokko slecht is voor de Nederlandse economie. “Marokko is een groeiende economie met een strategische positie. Het is onacceptabel, vooral voor een partij als de VVD, dat wij de kansen van ondernemers in Marokko vergooien.”

DENK roept daarom iedereen die het van belang vindt dat er meer naar minderheden wordt geluisterd op, om te tekenen voor het referendum. Dit kan door op https://www.referendumovereenwet.nl/wetten/34052 het formulier in te vullen en dit te zenden naar de Kiesraad. 

02-03-2016 © Demet TV